Stödfonden THK:s vänner

Stadgar för Torslanda HK:s fond för hjälp till medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för täckande av kostnader som krävs för deltagande i klubbens aktiviteter


§1 Fondens syfte och ändamål

Fondens syfte och ändamål är att hjälpa unga medlemmar i Torslanda HK med ekonomiskt bistånd så att de har möjlighet att delta i aktiviteter i föreningens regi som de inte annars har möjlighet att delta i. Bistånd ges till medlemsavgift, kostnader för deltagande i cuper och liknande samt som materialbidrag till utrustning, kläder eller liknande.

Fonden stödjer medlemmar under 18 år. Ansökan om bistånd görs skriftligt och inlämnas i tillslutet kuvert till klubbens kansli adresserad till fonden. Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare.

Fonden får tillgång till ett utgångskapital på 50 000 kronor. Vid behov äskar ansvariga för fonden om mer kapital hos klubbens styrelse som beslutar om eventuell ytterligare tilldelning till fonden.


§2 Ledamöter

Fondens ledamöter skall till antalet vara minst två och skall ha stor kunskap om klubben och dess verksamhet. Fondens ledamöter väljs och entledigas Torslanda HK:s styrelse. Fondens ledamöter arbetar ideellt med stor sekretess utan någon form av arvode. Uppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd mandat tid.

Ansvariga för fonden beslutar löpande och enväldigt vilka som skall få bistånd och hur stort biståndet skall vara. Ledamöterna skall föra erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara det samma som klubbens.

Protokoll skall föras om orsak till bistånd och belopp utan angivande av personnamn. Så stor sekretess om vilka som får bistånd skall hållas. Protokollen justeras av klubbens kassör.


§3 Revision

Klubbens revisor skall få tillgång till fondens protokoll inför den årliga revisionen av klubbens räkenskaper.


Bidrag sätts tacksamt in på plusgiro 635879-0.

Många tack för Ert stöd

Md bild1
Md webbshop
Md adidas
Md aros
Md s ker trygg webb
Md 140610 stiftelsen dunross
Md hte produktion logo
Md robusta logo2014 pos 400px liten
Md rr bygg
Md idrottens bingo logo
Md davids
Md annons 2 formo
Md ea design
Md maxi ica stormarknad logotyp
Md terryandfriendslogo gold  002
Md idrottsrehab logo
Md kbm logo cmyk
Md klotterj garna
Md asfaltstj nst
Md nordea
Md pm telekom
Md p lab
Md sisu
Md torslandatidning
Md banner torslanda
Md qhw conference
Md gsgroup
Md v stsvenska bil
Md z motor
Md loggao 1
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub