Thk banner handboll foto marcus bjarneroth

Stödfonden THK:s vänner

Stadgar för Torslanda HK:s fond för hjälp till medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för täckande av kostnader som krävs för deltagande i klubbens aktiviteter


§1 Fondens syfte och ändamål

Fondens syfte och ändamål är att hjälpa unga medlemmar i Torslanda HK med ekonomiskt bistånd så att de har möjlighet att delta i aktiviteter i föreningens regi som de inte annars har möjlighet att delta i. Bistånd ges till medlemsavgift, kostnader för deltagande i cuper och liknande samt som materialbidrag till utrustning, kläder eller liknande.

Fonden stödjer medlemmar under 18 år. Ansökan om bistånd görs skriftligt och inlämnas i tillslutet kuvert till klubbens kansli adresserad till fonden. Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare.

Fonden får tillgång till ett utgångskapital på 50 000 kronor. Vid behov äskar ansvariga för fonden om mer kapital hos klubbens styrelse som beslutar om eventuell ytterligare tilldelning till fonden.


§2 Ledamöter

Fondens ledamöter skall till antalet vara minst två och skall ha stor kunskap om klubben och dess verksamhet. Fondens ledamöter väljs och entledigas Torslanda HK:s styrelse. Fondens ledamöter arbetar ideellt med stor sekretess utan någon form av arvode. Uppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd mandat tid.

Ansvariga för fonden beslutar löpande och enväldigt vilka som skall få bistånd och hur stort biståndet skall vara. Ledamöterna skall föra erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara det samma som klubbens.

Protokoll skall föras om orsak till bistånd och belopp utan angivande av personnamn. Så stor sekretess om vilka som får bistånd skall hållas. Protokollen justeras av klubbens kassör.


§3 Revision

Klubbens revisor skall få tillgång till fondens protokoll inför den årliga revisionen av klubbens räkenskaper.


Bidrag sätts tacksamt in på bankgiro 5504-9886.

Många tack för Ert stöd

Md webbshop
Md taik blixten logo
Md adidas
Md frontbilar
Md sponsorer och medlemserbjudanden  1
Md logga  kes
Md maxi ica stormarknad logotyp
Md lilleby entreprenad logo
S
Md asfalt
Md klotterj garna
Md logo torslanda trafikskola
Torslanda trafikskola
Md torslanda bilservice
Torslanda Bilservice
Md 140610 stiftelsen dunross
Md hope logo
Md ampiro logo black
Md idrottens bingo logo
Md banner torslanda
Md robusta logo2014 pos 400px liten
Md rr bygg logotype
RR Bygg
Md torslandaockero logo  002
Md sisu
Md s ker trygg webb
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub