Thk banner handboll foto marcus bjarneroth

Med anledning av inlägg på sociala medier

Publicerad 2023-07-25 13:49

En tidigare ledare för ett av våra lag har dömts i tingsrätten.

Den aktuella ledaren var aktiv i klubben under ca två år och slutade i slutet av september 2022, strax efter att gärningen skall ha begåtts.

Alla ledare måste årligen visa upp utdrag ur belastningsregistret. Den senaste årliga kontrollen av den aktuella ledaren i belastningsregistret (i enlighet med klubbens rutiner) gjordes 2022-09-08 utan anmärkning.

Ledaren har under sin tid i klubben haft en hjälpledarroll. Enligt klubbens rutiner skall en ledare inte vara ensam med de aktiva och såvitt vi kunnat se i närvarorapporteringen har inte den aktuella ledaren varit ensam ledare vid något tillfälle. I domen och utredningen finns inga kopplingar till THK eller handbollen gällande brotten. Detta har även verifierats vid kontakt med utredande polismyndighet.

Styrelsen rådgjorde med experter på hantering av liknande frågor och rekommenderades att inte gå ut brett med informationen eftersom det inte fanns någon koppling till vår verksamhet. Styrelsen var också i kontakt med rektorer och elevhälsoteam på berörda skolor och vi informerade ledarna i berört lag så snart vi fick kännedom om domen. Nu när det är ute har vi även informerat det berörda lagets föräldragrupp.

Vid ytterligare frågor kontakta styrelsen@torslandahk.com

Md webbshop
Md taik blixten logo
Md adidas
Md frontbilar
Md sponsorer och medlemserbjudanden  1
Md logga  kes
Md maxi ica stormarknad logotyp
Md lilleby entreprenad logo
S
Md asfalt
Md klotterj garna
Md logo torslanda trafikskola
Torslanda trafikskola
Md torslanda bilservice
Torslanda Bilservice
Md 140610 stiftelsen dunross
Md hope logo
Md ampiro logo black
Md idrottens bingo logo
Md banner torslanda
Md robusta logo2014 pos 400px liten
Md rr bygg logotype
RR Bygg
Md torslandaockero logo  002
Md sisu
Md s ker trygg webb
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub